Lastensuojelu

Olen lastensuojelun sijaishuollon asiantuntija niin koulutukseni kuin kokemuksenikin kautta. Opiskellessani yhteiskuntatieteiden maisteriksi tutustuin syvällisesti lastensuojelun sijaishuollon moninaiseen kenttään, ja kirjoitin graduni lastensuojelun laitoshoidon piirissä olleiden nuorten koulutusvalinnoista. Oma kokemukseni laitoshoidosta kumpuaa pitkältä ajalta, sillä minut sijoitettiin lastenkotiin ensimmäisen kerran yksivuotiaana. Lastensuojelu-historiastani olen kertonut esimerkiksi Ylen ja Aamulehden haastatteluissa. Koen, että lastensuojeluasiakkuuden tabuluonteen vuoksi siitä puhuminen on ensiarvoisen tärkeää, ja itselleni taustastani puhuminen on ollut mielenkiintoinen tutkimusmatka paitsi itseeni, myös ihmisiin ympärilläni.

Syksyllä 2021 kouluttauduin Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n kautta kokemusasiantuntijaksi. Koulutus antoi minulle lisää välineitä oman tarinani jäsentämiseen, kehittämisnäkökulman rakentamiseen ja toivon tuomiseen. Haluankin oman kokemukseni ja koulutukseni pohjalta luoda uutta ymmärrystä niin lastensuojelun laitoshuoltoa kuin mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien ihmisten omaisten asemaa koskevaan keskusteluun. Toivon, että voisin kokemusasiantuntijana toimia sen eteen, ettei yksikään mielenterveyskuntoutujan lapsiomainen jäisi ilman oikea-aikaista ja riittävää tukea. Haluan puhua sen puolesta, että niin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kuin lastensuojelun riittävät resurssit turvataan nyt ja tulevaisuudessa.

Haluatko tilata minut kokemusasiantuntijakeikalle? Ota rohkeasti yhteyttä!